REGULAMIN / RULES

Swimrun jako nowa dyscyplina sportowa ma wiele konkretnych pozycji w regulaminie. Przeczytaj regulamin przed zapisaniem się na zawody!
Swimrun as a new sport discipline has many specific positions in the regulations. Read the competition rules before signing up for the competition!

Głównym organizatorem zawodów jest Fundacja Kocham Góry.
Współorganizatorem zawodów jest Sport Event Group.

Data: 25.07.2021
Miejsce (Baza Zawodów):

Międzychód

Dystanse i limity uczestników:

AQUAMAN  – Mistrzostwa Polski AQUAMAN SWIMRUN
21 km biegu + 4,28 km pływania  – łącznie 25,28 km,
limit uczestników:  100

AQUAMAN  SPRINT
9,5 km biegu + 2,2 km pływania  – łącznie 11,7 km,
limit uczestników:  100

AQUAMAN  INTRO
4,5 km biegu + 1,3 km pływania – łącznie 5,8 km,
limit uczestników:  50

UWAGA! Prezentowane długości są projektowane. Mogą ulec nieznacznej zmianie.

Dodatkowo dostępnych jest 25 miejsc na dowolny dystans z puli organizatora dla gości specjalnych, partnerów oraz sponsorów.

Jako pełne zgłoszenie do zawodów rozumie się wypełnienie formularza zapisu oraz uiszczenie opłaty startowej.

  Main rules
Date: 25.07.2021

Place: Międzychód

Distance:

AQUAMAN 
25,28 km (21 km run + 4,28 km swim),
limit of participants:  100

AQUAMAN SPRINT
 11,7 km (9,5 km run + 2,2 km swim) 
limit of participants: 100

AQUAMAN  INTRO
 5,8 km (4,5 km run + 1,3 km swim)
limit of participants: 50

Additionally, there are 25 extra places (at any distance) for special guests, partners and sponsors from the organizer’s pool.

As a full registration to the competition is meant to complete the registration form and pay the starting fee.

24.07.2021 (Sobota)

Plaża przed hotelem Neptun (Międzychód)

17:30 – 20:00 Biuro Zawodów

18:00 AQUAMAN MINI – dla dzieci i młodzieży

19:45 – AQUAMAN PROLOG – wieczorny rozruch

25.07.2021 (Niedziela)

Boisko trawiaste przy ul. Kwiatowej (Bielsko)

08:30 – 11:30 Biuro zawodów (dystans AQUAMAN tylko do godziny 9:15)

09:45 – odprawa techniczna dla dystansu AQUAMAN

10:00 – start dystansu AQUAMAN

12:15 – odprawa techniczna dla dystansu SPRINT i INTRO

12:30 – wspólny start dystansów SPRINT i INTRO

12:30 – 15:30 – szacowany czas dobiegania zawodników na metę

15:00 – dekoracja – wszystkie dystanse i kategorie

Uwaga podane godziny mogą ulec zmianie!

 Schedule

24.07.2021 (Saturday)

Hotel Neptun (Międzychód)

17:30 – 20:00 Race bibs distribution

18:00 AQUAMAN MINI – for kids

19:45 AQUAMAN PROLOG – evening training

25.07.2021 (Sunday)

Green Field in Bielsko, Kwiatowa Street

08:30 – 11:30 Race bibs distribution (AQUAMAN only until 9:15)

09:45 – race briefing AQUAMAN

10:00 – start AQUAMAN

12:15 – race briefing SPRINT and INTRO

12:30 – start SPRINT and INTRO

12:30 – 15:30 – racers on the finish line

TRASY

3.1 Oznaczenie trasy zostanie zaprezentowane na oficjalnej odprawie. Uczestnicy mają obowiązek podążać za oznakowaniem.

3.2 Punkty odżywcze zostaną rozlokowane na trasie wszystkich trzech dystansów Będą one wyposażone w standardowe produkty, które pojawiają się na imprezach o charakterze wytrzymałościowym. Warto mieć również własne wypróbowane odżywki i zabrać je ze sobą na trasę. Więcej szczegółów w punkcie 8.

3.3 Punkty medyczne zostaną rozlokowane na trasie zarówno na lądzie jak również na wodzie.

3.4 Trasa może ulec zmianie. Ostateczny przebieg trasy zostanie zaprezentowany na odprawie.

The Course

Check the course

3.1 The race course is marked (marked items will be show at the briefing). The participants must follow the marked course.

3.2 There will be several water / food checkpoints throughout the course. They will be equipped with standard products that appear on endurance events. Also you should have (and take with you on the route) your own tried-and-tested nutrients. More details in point number 8.

3.3 Medical staff and equipment will be on boats and land.

3.4 The route may change. The final course of the route will be presented at the briefing.

4.1 Trasę pokonujemy indywidualnie.

4.2 Przez cały czas trwania wyścigu poruszamy się z niezmienionym ekwipunkiem.

Main competition rules

4.1 You have to race individually.

4.2  All teams are obliged to carry all their equipment from start to finish.

5.1 OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE
 • Strój dostosowany do pływania w temperaturze wody panującej na zawodach
 • W przypadku startu bez pianki, do wyposażenia obowiązkowego dochodzi start z elementem wypornościowym w postaci Pull Buoya (ósemki)
 • W przypadku startu bez pianki, start obowiązkowo w koszulce (lub nasza narzutka bezpośrednio na ciele) i dopasowanych spodenkach.
 • Narzutki startowe przekazane przez organizatora (obowiązkowo widoczne w trakcie całego wyścigu)
 • Chip pomiarowy przekazany przez organizatora
 • Czepek (na odcinku pływackim) przekazany przez organizatora
 • Gwizdek
 • Ślad trasy GPX (tylko najdłuższy dystans AQUAMAN). Dla dystansów SPRINT oraz INTRO ślad trasy jest zalecany.
5.2 WYPOSAŻENIE ZALECANE
 • Wiosełka (łapki pływackie)
 • Pull buoy (ósemka) – obowiązkowa w przypadku startu bez pianki
 • Okulary pływackie
 • Pojemnik z napojem w przypadku zapowiadanych wysokich temperatur powietrza
 • Na trasę można zabrać bojkę wspierającą
5.3 WYPOSAŻENIE NIEDOZWOLONE

Na podstawie doświadczenia z serii ÖTILLÖ określone zostały elementy niedozwolone takie jak:

 • Materiały wypornościowe o powierzchni większej niż 100 cm x 60 cm.
 • Maksymalna dopuszczalna długość płetw to 15cm mierząc od dużego palca do końca płetw.
 • Stosowanie napisów na piance, które mogą powodować barwienie się wody.
5.4 WYPOSAŻENIE MOŻE BYĆ SPRAWDZANE PRZED STARTEM, W TRAKCIE WYŚCIGU ORAZ ZA METĄ.
Equipment
5.1 MANDATORY EQUIPMENT
 • Swimsuit designed for the conditions of the competition
 • In the case of a start without wetsuits, the mandatory equipment includes a start with a buoyancy element in the form of Pull Buoy
 • Race bibs (from the organizer) must be worn visible all the time during the race
 • Timing chip (given by the organizer)
 • Swim caps (from the organizer) must be worn visible during all swims
 • Whistle
 • GPS track (only the longest distance AQUAMAN)
5.2 RECOMENDED EQUIPMENT
 • Paddle
 • Pull buoy
 • Tether
 • Swimming Googles
 • Water bladder (in the event of announced high temperatures)
5.3 EQUIPMENT THAT IS NOT ALLOWED
 • Floatation help that is bigger than 100 cm x 60 cm.
 • No wetsuits can be modified with paint or color that washes off in the water.
 • Swim fins are not allowed if the fin is longer than 15 cm. Measurement is from toe to the end of the fin.

Before, during and after the race there can be a mandatory gear check.

9.1 Zapisy od 17 maja 2021 

9.2 Do startu w zawodach dopuszczone są osoby, które ukończyły 18 lat (16 lat – AQUAMAN SPRINT, 14 lat AQUAMAN INTRO) i posiadają umiejętność pływania w wodach otwartych.

9.3 W przypadku startu na dystansie AQUAMAN- ukończenie dowolnych zawodów pływackich lub triahtlonowych, których dystans pływacki wynosił minimum 900 m. Jeśli zawodnik potrafi pływać, ale nie brał udziału w zawodach na wymaganym dystansie może udowodnić umiejętność pływania przesyłając np. film nagrany na basenie na którym pokonuje wymagany dystans. Organizatorzy będą losowo weryfikować zawodników. Uczestnicy AQUAMAN SPRINT  analogicznie muszą wykazać się umiejętnością pływania na dystansie 450m w formie wyników z zawodów lub filmu. Uczestnicy AQUAMAN INTRO analogicznie muszą wykazać się umiejętnością pływania na dystansie 200m w formie wyników z zawodów lub filmu.

9.4 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

9.5 Jako pełne zgłoszenie do zawodów rozumie się wypełnienie formularza zapisu oraz uiszczenie opłaty startowej.

Organizator ma do dyspozycji dodatkowe 25 pakietów startowych na dowolny dystans dla zaproszonych gości, partnerów, sponsorów.

Registration

9.1. Registration starts 17 may 2021

9.2. Persons aged 18 and over who are able to swim in open water are allowed to take part in the competition.
ATTENTION! At the distance:
– AQUAMAN SPRINT the lowest possible age is 16 years old
– AQUAMAN INTRO the lowest possible age is 14 years old

9.3 In the event of AQUAMAN distance start – completion of any swimming or triahtlon competition, whose swimming distance was at least 900 m. If the competitor is able to swim, but did not participate in the competition at the required distance, he can prove the ability to swim by sending a movie recorded at the swimming pool which overcomes the required distance. The organizers will randomly check players. Participants AQUAMAN SPRINT similarly have to demonstrate the ability to swim at a distance of 450m in the form of results from a competition or film. Participants AQUAMAN INTRO similarly have to demonstrate the ability to swim at a distance of 200 m in the form of results from a competition or film.

9.4 The fee once paid is not refundable.

9.7. Full registration is understood as filling out the subscription form and paying the entry fee.

The organizer has an additional 25 starter packs at any distance for invited guests, partners and sponsors.

11.1 AQUAMAN
 • Do 28.06.2021 169zł lub 45 EUR
 • Do 21.07.2021 189zł lub 50 EUR
11.2 AQUAMAN SPRINT
 • Do 28.06.2021 119zł lub 30 EUR
 • Do 21.07.2021 139zł lub 35 EUR
11.3 AQUAMAN INTRO
 • Do 28.06.2021 79zł lub 20 EUR
 • Do 21.07.2021 89zł lub 25 EUR

Opłatę wykonujemy poprzez system automatyczny po zapisaniu się na zawody.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na inną imprezę.  Istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę.

Start fee
 
11.1 AQUAMAN
 • Until 28.06.2021 45EUR
 • Until 21.07.2021 50 EUR
11.2 AQUAMAN SPRINT
 • Until 28.06.2021 30EUR
 • Until 21.07.2021 35 EUR
11.3 AQUAMAN INTRO
 • Until 28.06.2021 20 EUR
 • Until 21.07.2021 25 EUR
We have 25 extra slots for foreign participans. If you have any questions about the race please send email – aquamanswimrun@gmail.com
 
The data for the transfer can be found in the email confirming the registration for the race.
 
Enter fee is not refundable. It is not possible to transfer the fee to another event. You can transfer the fee to another person.820

Istnieje możliwość przepisania swojego pakietu startowego na innego zawodnika.

Do dnia 30.06 zamiana jest bezpłatna. Wystarczy napisać do nas maila (aquamanswimrun@gmail.com) z informacją komu odstępujemy pakiet.

Osoba, na którą przepisujemy pakiet, musi być zgłoszona w formularzu zapisów.

Po tym terminie zamiana jest płatna – opłata manipulacyjna w kwocie 25 złotych. Zmian można dokonywać do 12 lipca.

It is possible to transfer your starter package to another competitor. Until June 30, the exchange is free of charge. It is enough to send us an e-mail (aquamanswimrun@gmail.com) informing who we are giving the package away The person to whom we are rewriting the package must be reported in the registration form. After this date, the exchange is payable – handling fee in the amount of 6 EUR. Changes can be made until July 12.

Jeśli z jakichkolwiek powodów uczestnik musi zrezygnować ze startu może przenieść pełną opłatę startową na innego zawodnika (szczegóły w punkcie Zamiana Zawodnika).

W przypadku braku takiej możliwości można ubiegać się o częściowy zwrot wpisowego, którego wysokość zależna jest od daty rezygnacji (im wcześniej tym większy % wpisowego jest zwracany:

– 80% wpisowego (zgłoszenie rezygnacji do 1 czerwca 2021),
– 60% wpisowego (zgłoszenie rezygnacji do 25 czerwca 2021),
po tym terminie opłata wpisowa przepada.

 

If for any reason a participant has to resign from the start, he may transfer the full entry fee to another competitor (details in the section Substitution of a Competitor).

If this is not possible, you can apply for a partial reimbursement of the entry fee, the amount of which depends on the date of resignation (the earlier, the greater the% of the entry fee is refunded:

– 80% of the entry fee (notification of resignation by June 1, 2021),

– 60% of the entry fee (notification of resignation by June 25, 2021),

after this date, the registration fee will be forfeited.

1. Narzutka z numerem startowym (zwrotna)

2. Czepek pływacki (zwrotny)

3. Chip pomiarowy z paskiem neoprenowym (zwrotny)

4. Zabezpieczenie każdego odcinka pływackiego przez   Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

5. Medal na mecie (po ukończonym wyścigu w limicie czasu).

6. Bufet odżywczy za metą.

7. T-shirt 

Dla chętnych dajemy możliwość zakupu po cenach produkcyjnych pamiątkowego bibsa (50 złotych) i/lub czepka (20 złotych). Płatność przy odbiorze koszulki finishera.

UWAGA! Zawodnicy, którzy nie zwrócą numeru startowego lub czepka zostaną obciążeni kosztem ponownego wyprodukowania razy dwa: numer – 100 zł, czepek – 40 zł)

Starter pack

1 Race bibs (returnable at the finish line)

2. Swimming cap (returnable

at the finish line)

3. Timing Chip (returnable at the finish line)

4. Protection of each swimming section by the Water Volunteer Ambulance Service.

5. Medal at the finish (after the race in the time limit).

6. A nourishing buffet after the race.

7. T-SHIRT 

For those willing, we give the opportunity to buy commemorative bibs at 50 PLN and / or a cap (PLN 20). Payment on receipt of the finisher t-shirt.

ATTENTION!

Competitors who do not return the starting number or bonnet will be charged at the cost of re-producing two times: number – 100 PLN, cap – 40 PLN)

Pakiet startowy można odbierać tylko w godzinach pracy Biura Zawodów. Nie ma możliwości odebrania pakietu później, nie ma możliwości wysyłki pakietu pocztą.

 

Istnieje możliwość odbioru pakietu za innego zawodnika, osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą pisemne upoważnienie o treści:

„Ja ………………………………..(imię i nazwisko osoby upoważniającej) upoważniam do odbioru swojego pakietu startowego ………………………………….. (imię i nazwisko osoby która odbierze pakiet) na zawodach Aquaman Swimrun Międzychód.

Czytelny podpis osoby która upoważnia do odbioru, data, miejsce”

Uwaga! osoba odbierająca pakiet musi mieć ze sobą swój dokument potwierdzający tożsamość

POMIAR CZASU

8.1 Pomiar czasu dokonywany będzie na podstawie odczytu z chipów neoprenowych przyczepianych w okolicach kostki. Nie zwrócenie chipa grozi karą 100 złotych.

8.2 Pomiar czasu będzie prowadzony na starcie, mecie oraz kilku punktach pośrednich.

8.3 Każdy zawodnik ma obowiązek przekroczyć każdy punkt pomiaru czasu.

LIMIT CZASU
AQUAMAN – 5 godzin (META)

SPRINT – 3 godziny (META)

INTRO – 2 godziny (META)

LIMITY POŚREDNIE – tylko dystans AQUAMAN

12 km – 2 godziny 00 minut (przed 1 km pływania)

13,5 km – 2 godziny 30 minut (po 1 km pływania)

18,5 km –  4 godziny 00 minut (przed pływaniem 800 metrów)

LIMITY POŚREDNIE – tylko dystans AQUAMAN SPRINT

5,5 km –  1 godzina 45 minut (przed pływaniem 800 metrów)

8.4 Dokładne limity czasu w zależności od warunków pogodowych na poszczególnych punktach zostaną podane na odprawie.

PUNKTY ODŻYWCZE 
Dystans AQUAMAN:
8,5 km
14,5 km
18,5 km

Dystans SPRINT:
6,5 km

Dystans INTRO:
Brak punktów odżywczych na trasie

Na punktach odżywczych na trasie możecie spodziewać się nawodnienia w postaci wody, coli i wody z magnezem. Do jedzenia planujemy przygotować przede wszystkim owoce takie jak pomarańcze i arbuzy, co w wysokiej temperaturze najlepiej „wchodzi”  Do tego na punkcie będą jeszcze osobno zapakowane galaretki, czyli mocne uderzenie cukru.
Na trasę nie musicie zabierać własnych kubków, po dobiegnięciu do punktu bierzecie jeden papierowy kubeczek.

Time measurement, cut offs, energy stations,changing piont

TIME MEASUREMENT

8.1. Time measurement will be made on the basis of reading from neoprene chips attached in the vicinity of the ankle. Failure to return the chip may result in a fine of PLN 100.

8.2 Time measurement will be carried out at the start, finish and several intermediate points.

8.3 Each participant is required to exceed each time point.

CUT OFFS

AQUAMAN – 5 hours 00 minutes (Finish line)

CUT OFF during the race:

8 km – 1 hour 30 minutes

13,5 km – 2 hours 30 minutes

18,5 km –  4 hours 00 minutes

SPRINT – 3 hours (finish line)

5,5 km –  1 hour 45 minutes

INTRO – 2 hours (finish line)

ENERGY STATIONS
AQUAMAN:

8,5 km

14,5 km

20 km

SPRINT:

6,5 km

INTRO:

There is no energy stations

Kategoria OPEN:

– AQUAMAN: MEN, WOMAN

– AQUAMAN SPRINT: MEN, WOMAN

– AQUAMAN INTRO: MEN, WOMAN

Dla pierwszych 3 zawodników w każdej z kategorii przewidziane są statuetki.

Mistrzostwa Polski AQUAMAN SWIMRUN

Na najdłuższym dystansie prowadzona będzie klasyfikacja Mistrzostw Polski AQS – kobiet i mężczyzn. W tej kategorii nagradzane będą pierwsze 3 osoby z obywatelstwem polskim.

Dla pierwszych 3 zawodników i pierwszych 3 zawodniczek przewidziane są medale MP oraz nagrody rzeczowe.

Mistrzostwa Polski AGE GROUP

Na najdłuższym dystansie będzie również prowadzona klasyfikacja Mistrzostw Polski AQS AGE GROUP

18-29 MEN, WOMAN

30-39 MEN, WOMAN

40-49 MEN, WOMAN

50+ MEN, WOMAN

Dla pierwszych 3 zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych będą wręczane medale Mistrzostw Polski AQS.

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych prowadzona jest z pominięciem pierwszej trójki OPEN Mistrzostw Polski AQS.

Odbiór nagród jest możliwy TYLKO w trakcie dekoracji.

CLASSIFICATIONS

OPEN category:

– AQUAMAN: MEN, WOMAN

– AQUAMAN SPRINT: MEN, WOMAN

– AQUAMAN INTRO: MEN, WOMAN

There are statuettes for the first 3 competitors in each category.

Polish AQUAMAN SWIMRUN Championships

The AQS Polish Championships – women and men – will be classified over the longest distance. The first 3 people with Polish citizenship will be awarded in this category.

Medals and prizes are provided for the first 3 competitors and the first 3 competitors.

AGE GROUP Polish Championships

The AQS AGE GROUP Polish Championships will also be classified on the longest distance

18-29 MEN, WOMAN

30-39 MEN, WOMAN

40-49 MEN, WOMAN

50+ MEN, WOMAN

The medals of the AQS Polish Championships will be awarded to the first 3 competitors in each age category.

Classification in age categories is carried out excluding the top three OPEN Polish AQS Championships.

Receiving awards is possible ONLY during the decoration process.

 

7.1 Dyskwalifikacja może zostać nałożona na zawodnika, gdy:

 • Pokonuje trasę na skróty, poza oznaczeniami organizatora.
 • Nie przestrzega zasad posiadania niezmiennego sprzętu od startu do mety, porzuca ekwipunek na trasie lub dobiera ekwipunek od osób supportujących.
 • Pozostawia jakiekolwiek śmieci podczas rywalizacji poza punktami odżywczymi.
 • Korzysta z pomocy osób z zewnątrz poza obsługą organizatora.
 • Zakaz holowania innego zawodnika przy użyciu linki.
 • Za małe uchybienia zawodnicy otrzymają karę czasową:

  AQUAMAN – kara czasowa 20 minut
  AQUAMAN SPRINT – kara czasowa 15 minut
  AQUAMAN INTRO – kara czasowa 10 minut

7.2 Sędziowie zapisują numery zawodników i wysyłają je do organizatora, następnie organizator przekazuje dane firmie pomiarowej, która dolicza karę do czasu. Osoby podlegające dyskwalifikacji w miarę możliwości będą od razu informowane o tym fakcie.

Penalties and disqualifications

7.1 Disqualification may be imposed on participant when:    

 • Overcomes the route for shortcuts, except the organizer’s marks.     
 • Does not comply with the rules of having unchanging equipment from start to finish, abandons equipment on the route or selects equipment from supporters.     
 • It leaves any rubbish during competition beyond nutritional points.     
 • It is forbidden to tow another player using tether.
 • He uses the help of outsiders outside the organizer’s service.     

For small deficiencies, players will receive a time penalty:

AQUAMAN – time penalty of 30 minutes
AQUAMAN SPRINT – time penalty of 20 minutes    
AQUAMAN INTRO – time penalty of 10 minutes

7.2 The checks will be carried out randomly by judges from both land and water levels. The judges save the participants numbers and send them to the organizer, then the organizer transfers the data to the measuring company, which adds the penalty to time. Persons subject to disqualification will be informed as soon as possible.

Ze względu na swoją specyfikę i trudność udział w zawodach niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Jako organizatorzy przykładamy do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa szczególną wagę.

6.1 Bierzesz udział w zawodach na własne ryzyko.

6.2 Każdy odcinek pływacki będzie zabezpieczony przez  Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

6.3 Każdy z uczestników ma obowiązek zakupienia ubezpieczenia na okazję udziału w zawodach sportowych o podwyższonym ryzyku. Ubezpieczenie będzie jednym z elementów przy uzupełnianiu formularza zapisów. Koszt ubezpieczenia to 9.40zł.

6.4 Pomagaj na ile to możliwe innym zawodnikom, kiedy zauważysz niepokojące objawy wynikające z wyczerpania organizmu.

6.5 Postaraj się dobrze ocenić swoje samopoczucie. Jeśli jest bardzo źle podejmij odpowiedzialną decyzje o przerwaniu wyścigu i niezwłocznie poinformuj o tym organizatora. Opuszczanie wyścigu bez poinformowania służb organizatora grozi obciążeniem kosztami ewentualnej akcji ratunkowej.

6.6 Organizator lub przedstawiciel służb medycznych może zakazać kontynuowania wyścigu jeśli któryś z zawodników nie jest zdolny do dalszej rywalizacji lub jego samopoczucie wskazuje na to, że może mieć problem z ukończeniem zawodów.

Safety

6.1 Participants start in the race at their own risk and cannot hold the organization responsible for any accident during the race.

6.2 Each swim section is secured by water ambulance.

6.3 Each racer needs to have a valid insurance for competing in Swimrun. During registration such insurance costs 9,40zł (around 2E).

6.4 Participants are obliged at their best ability to help another participants that have been injured or  being sick.

6.5 Rate well your well-being and if there is something wrong make a responsible decision and abandon the race. In that case report it as soon as possible to the organization.

6.6 The race organization can refuse a team to continue if they judge not capable due to fatigue or being in such physical condition that continuing racing would be to take unnecessary risk.

W przypadku konieczności odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora, opłata startowa zostaje automatycznie przeniesiona na przyszłoroczną edycję lub (na prośbę uczestnika) zwracana będzie całość lub część wpisowego:

 • 100% – odwołanie do 31 maja
 • 80% – odwołanie do 25 czerwca
 • 60% – odwołanie do 5 lipca

Opłata wpisowa zawiera w sobie nie tylko udział w zawodach i pakiet startowy, ale również proces ich przygotowania – część kosztów organizacyjnych jest ponoszona wcześniej, dlatego nie ma możliwości w ostatniej chwili przed zawodami zwrotu 100% wpisowego.

If it is necessary to cancel the competition for reasons beyond the control of the organizer, the entry fee will be automatically transferred to the next year’s edition or (at the participant’s request) the whole or part of the entry fee will be refunded:

100% – canceled by May 31

80% – canceled by June 25

60% – canceled by July 5

The entry fee includes not only participation in the competition and the starter package, but also the process of their preparation – some organizational costs are incurred earlier, therefore it is not possible to refund 100% of the entry fee at the last minute before the competition.

1. Wyścig odbędzie się z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń:
– w przypadku ograniczenia dopuszczalnej ilości osób poniżej ogólnej liczby zgłoszonych zawodników w danym biegu starty odbędą się w seriach.

2. W przypadku całkowitego zakazu zgromadzeń bieg odbędzie się w formule indywidualnej na czas (zawodnicy startują pojedynczo, klasyfikacja wg czasu netto).

1. The race will be held in compliance with the currently applicable restrictions:

– in the event of limitation of the permissible number of people below the total number of competitors entered in a given race, the starts will take place in series.

2. In the event of a total ban on assemblies, the race will take place on an individual time basis (competitors start individually, classified according to net time).

13.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy nawet w dniu wyścigu ze względów bezpieczeństwa. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach. Oznakowanie trasy w takim przypadku będzie poprowadzone zgodnie z modyfikacją.

13.2 Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

13.3 Organizator zaleca uczestnikom wykonanie badań lekarskich potwierdzających zdolność do udziału w zawodach.

13.4 Uczestnicy odpowiadają finansowo za szkody wyrządzone na terenie bazy zawodów.

13.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. O zmianach organizator będzie informował na stronach internetowych lub podczas oficjalnej odprawy. W sprawach nieujętych regulaminem rozstrzyga organizator.

13.6 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy biegowo-pływackiej na trasę biegową w przypadku niezależnych od organizatora przyczyn np. zakażenie wody.

13.7 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć czy filmów ze swoim wizerunkiem wykonanych podczas wyścigu do celów promocji wydarzenia.

General Rules

13.1 The organizer reserves the right to change the route even on the day of the race due to safety reasons. Participants will be informed about the changes. Route marking in this case will be carried out according to the modification.

13.2 It is forbidden to start competitors who are under the influence of alcohol or other intoxicants.

13.3 The Organizer recommends participants to perform medical examinations confirming their ability to participate in the competition.

13.4 Participants are financially responsible for damage caused to the base of the competition.

13.5 The organizer reserves the right to make changes to the regulations. Binding and final interpretation of the regulations belongs to the organizer. The organizer will inform about the changes on websites or during official check-in. In matters not covered by the regulations, the organizer decides.

13.6 The organizer reserves the right to change the cross-country route for a running route in case of reasons beyond the organizer’s control such as water infection.

13.7 The participant agrees to use photos or videos with his image taken during the race for the purpose of event promotion.

W przypadku chęci otrzymania faktury prosimy o mail na adres: aquamanswimrun@gmail.com wraz z potwierdzeniem przelewu w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni po dokonaniu opłaty.